چند ايده ساده براي نقاشي روي سنگ

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

طرحهای زیبا و ساده نقاشی روی سنگ

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 5

[ شنبه چهارم شهریور 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 4

[ شنبه چهارم شهریور 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 3

[ شنبه چهارم شهریور 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 2

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 1

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ گلها 2

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]

نقاشی روی سنگ گلها 1

[ دوشنبه نهم مرداد 1391 ] [ ] [ گلبانو ]
[ ]