بانوی 2000 (گلبانو)

بانوی 2000 (وبلاگ شخصی)حاوی مطالب هنری- قلاببافی - نقاشی دکوراتیو و... و مطالب جالب خامگیاهخواری

طرحهای زیبا و ساده نقاشی روی سنگ

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 11:50 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 5

[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 14:22 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 4

[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 14:18 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 3

[ شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 14:15 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 2

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:59 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ حیوانات 1

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:56 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ گلها 2

[ سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:50 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی روی سنگ گلها 1

[ دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:30 ] [ گلبانو ]

[ ]