بانوی 2000 گلبانو

بانوی 2000 (وبلاگ شخصی)حاوی مطالب هنری- قلاببافی - نقاشی دکوراتیو و... و مطالب جالب خامگیاهخواری

مراحل کشیدن رز روی چینی در نقاشیهای دکوراتیو

[ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ] [ 15:45 ] [ گلبانو ]

[ ]

ایده های زیبا روی اشیاء نقاشی دکوراتیو

[ شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 ] [ 11:12 ] [ گلبانو ]

[ ]

ایده های زیبا در سینی نقاشیهای دکوراتیو

[ شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 ] [ 10:59 ] [ گلبانو ]

[ ]

ایده های زیبای نقاشی دکوراتیو روی اشیاء

[ شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 ] [ 10:40 ] [ گلبانو ]

[ ]

کاربرد انواع قلم در نقاشیهای دکوراتیو 1

[ دوشنبه چهاردهم اسفند 1391 ] [ 14:4 ] [ گلبانو ]

[ ]

شکوفه های سفید با شابلون و تکنیک پتینه و نقاشی

راهنمای نقاشی با عکس و توضیح


ادامه مطلب

[ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 13:26 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو و مراحل آن

[ شنبه پنجم اسفند 1391 ] [ 18:0 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی رزملینگ روی آلبوم

[ شنبه پنجم اسفند 1391 ] [ 17:56 ] [ گلبانو ]

[ ]

مراحل نقاشی دکوراتیو گل روی جعبه سبز

[ پنجشنبه سوم اسفند 1391 ] [ 16:46 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو گلهای زیبا روی ظروف

[ پنجشنبه سوم اسفند 1391 ] [ 16:2 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو و مراحل این مدل

[ پنجشنبه سوم اسفند 1391 ] [ 15:49 ] [ گلبانو ]

[ ]

تمرین نقاشی دکوراتیو

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 14:24 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 8

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:50 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 7

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:48 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 6

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:46 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 5

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:43 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 4

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:40 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 3

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:18 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 2

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:15 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو با تکنیک ساده روی اشیاء با رنگ آکرولیک 1

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 13:12 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو گل و پروانه با قلم سر تخت تکنیک وان استروک

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:42 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو حاشیه گلدار با قلم آبرنگ

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:40 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو گل لاله با قلم سر تخت و تکنیک وان استروک

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:39 ] [ گلبانو ]

[ ]

نقاشی دکوراتیو بنفشه با قلم آبرنگ

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:33 ] [ گلبانو ]

[ ]

گل زنگوله با قلم آبرنگ و رنگ آکرولیک

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:30 ] [ گلبانو ]

[ ]

مراحل کشیدن پروانه با قلم آبرنگ بسیار ساده

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 14:29 ] [ گلبانو ]

[ ]

طرحهای زیبا با حروف انگلیسی 5

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 ] [ 17:3 ] [ گلبانو ]

[ ]

طرحهای زیبا با حروف انگلیسی 4

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 ] [ 16:59 ] [ گلبانو ]

[ ]

طرحهای زیبا با حروف انگلیسی 3

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 ] [ 16:57 ] [ گلبانو ]

[ ]

طرحهای زیبا با حروف انگلیسی 2

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 ] [ 16:55 ] [ گلبانو ]

[ ]